โปร sf Mammothz V.87 Bypass XIGNCODE

โปร sf Mammothz V.87 Bypass XIGNCODE

โปร sf ตัวนี้เป็นของค่าย www.d3dz.com ลูกเล่นของโปรตัวนี้ก็มากมายสามารถตามไปโหลดที่เว็บ www.d3dz.com โดยต้องเสียค่าบริการสมาชิกเริ่มต้นที่ 300 บาท/ต่อเดือน

HOTKEY ที่ใช้งานภายในเกมส์ 
- F1 เปิด/ปิด WALLHACK
- F2 เปลี่ยนสี WALLHACK (หน้ากำแพง)
- F3 เปลี่ยนสี WALLHACK (หลังกำแพง)
- INSERT เปิด/ปิด NO RECOIL
- DELETE เปิด/ปิด UNLIMITED AMMO
- F7 บันทึกจุดวาร์ป (Save Point)
- F8 วาร์ปไปยังจุดที่บันทึกไว้ (Warp To Save Point)

รายการอัพเดท (12-04-2555)
- อัพเวอร์ชั่น D3Dz V.31 เป็น V32
- เพิ่มฟังก์ชั่น Player Chams A/B แยกสี หน้า/หลัง
- แก้ไขรูปแบบ Player Chams ภาพไม่แตก
- เพิ่ม Texture สำหรับแพทช์สงกรานต์
- เพิ่มฟังก์ชั่น Fly Jumping (กระโดดลอยได้)
- เพิ่มฟังก์ชั่น No Flash (ปิดแสง)
- แก้ไขบั๊กควัน Smoke บังจอ
- แก้ไขฟังก์ชั่น No Smoke เปิด/ปิดในเกมส์ได้
- แก้ไขฟังก์ชั่น Teleport กดใช้ได้แม้ไม่เปิดเมนู
- แก้ไขชื่อฟังก์ชั่นต่างๆ
- ยกเลิกฟังก์ชั่น Asus และ X-Ray
- ยกเลิกการใช้งาน D3Dz 1

ลิงค์ดาวน์โหลด :  Mammothz V.87 Bypass XIGNCODE.zip